تیپ C60A : با قابلیت بسته شدن سریع پل ها، اجازه می دهد که در جریان های هجومی بالا بعضی از بارها بهتر نگهداری شوند. همچنین دو منحنی B و C دارد که قدرت قطع آنها ۳KA است و در مراکز حساس استفاده می شوند.

تیپ C60N : با داشتن قدرت قطع بالاتر نسبت به C60A در کاربردهای معمولی استفاده می شود. همچینین دارای سه منحنی مشخصه B و C و D هستند. در ایران تنها تیپ C60N تولید می شود و مابقی مدل ها مورد استفاده چندانی ندارند. کلید مینیاتوری اشنایدر C60N در بخش های مسکونی، اداری و همچنین صنعتی استفاده می شود.

تیپ C60H : با قدرت قطع ۱۰KA و دارا بودن سه منحنی مشخصه B و C و D ، در بخش های اداری و صنعتی بکار می رود.

تیپ C60L : با سه رده قدرت قطع در جریان های مختلف خود (۲۵ کیلو آمپر برای کلیدهای زیر ۲۵ آمپر، ۲۰ کیلو آمپر برای کلیدهای ۳۲ و ۴۰ آمپر و ۱۵ کیلو آمپر برای کلیدهای ۵۰ و ۶۳ آمپر) و داشتن چهار منحنی مشخصه B و C و K و Z است.

 

منحنی عملکرد کلید مینیاتوری

در کلید مینیاتوری اشنایدر تیپ C60 منحنی های B , C, D, K , Z , MA مطابق با استاندارد IEC 60947-2 تعیین شده است که در آن محدودۀ عملکرد رلۀ مغناطیسی به صورت زیر است که در ایران بیشتر منحنی B و C و D کاربرد دارند.

 • منحنی B:     بین ۳٫۲ تا ۴٫۸ برابر جریان نامی (In)
 • منحنی C:     بین ۷ تا ۱۰ برابر جریان نامی (In)
 • منحنی D:     بین ۱۰ تا ۱۴ برابر جریان نامی (In)
 • منحنی K:     بین ۱۰ تا ۱۴ برابر جریان نامی (In)
 • منحنی Z:     بین ۲٫۴ تا ۳٫۶ برابر جریان نامی (In)
 • منحنی MA:  بین ۹٫۶ تا ۱۴٫۴ برابر جریان نامی (In)

منحنی B

موارد استفاده: زمانیکه جریان های اتصال کوتاه ضعیف هستند.

 • رنج جریان از ۲ تا ۶۳ آمپر در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد
 • منحنی قطع: قسمت مغناطیسی بین ۳ تا ۵ برابر جریان نامی تغییر می کند.
 • قدرت قطع مطابق با استانداردهای IEC 898 : Icn 6000A

منحنی C

موارد استفاده: کابل هایی که بارهای معمولی را تغذیه می کنند (کاربرد عمومی)

 • رنج جریان از ۲ تا ۶۳ آمپر در دمای ۳۰ درجه سانیتگراد
 • منحنی قطع: قسمت مغناطیسی بین ۵  تا ۱۰ برابر جریان نامی تغییر می کند.
 • قدرت قطع مطابق با استانداردهای IEC 898: Icn 6000A

منحنی D

موارد استفاده: بار با جریان عمومی بالا (موتور و ترانسفورماتور)

 • رنج جریان ۱ تا ۶۳ آمپر در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد
 • منحنی قطع: قسمت مغناطیسی بین ۱۰ تا ۱۴ برابر جریان نامی تغییر می کند.
 • بسته شدن سریع پل ها بار را در برابر جریان های هجومی محافظت می کند.
 • جداسازی با نشانگر صحت قطع: نوار سبز رنگ روی دستگیره کلید نشانگر آنست که تمام پل ها باز بوده و هیچ جریانی از قطعه عبور نمی کند.