کلیدمینیاتوری چیست؟

فیوز یا کلید مینیاتوری یا MCB – Miniature Circuit Breaker یکی از این ابزارها است که ساختمان داخلی شبیه فیوز آلفا دارد و به واسطۀ خصوصیات منحصر به فردی همچون قابل استفاده بودن بعد از هر بار قطع و قطع همزمان سه فاز کاربرد فراوانی دارند.کلید مینیاتوری در مدار با جریان پایین و یا در تابلو های روشنایی و تابلو های توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تأسیسات برقی استفاده می شود و در صورت به وجود آمدن اشکالی در مدار بطور خودکار مدار را قطع می کند و در نتیجه از وسایل و سیم کشی محافظت می کند.

 

ویژگی های منحصر به فرد کلید مینیاتوری (MCB)

  • امنیت پیوسته سیستم
  • حفاظت انسان در مقابل تماس غیرمستقیم با سیستم های زمین TN ،IT
  • حفاظت انواع مدار الکتریکی
  • رنج گسترده جریان فیوز
  • تشخیص سریع خطای اتصال کوتاه و اضافه بار حرارتی در کمترین زمان
  • قدرت انتخاب گسترده

 

کلید مینیاتوری یا کلید اتوماتیک مینیاتوری در اصل نوعی کلید خودکار است که هر دو مشخصه قطع کنندگی زیر بار و مجزا کنندگی را دارد و وظیفۀ آن قطع مدار در زمان اتصال کوتاه یا اضافه بار می باشد. کلید مینیاتوری از سه قسمت رله مغناطیسی برای حفاظت اتصال کوتاه، رلۀ حرارتی یا رلۀ بی متال برای حفاظت اضافه بار و مجزا کننده تشکیل شده است. این کلید از دو قسمت مغناطیسی (جریان زیاد در مدت زمان کم) و حرارتی (افزایش تدریجی جریان) تشکیل شده است.

 

مشخصات کلید مینیاتوری

-ولتاژ ضربه ای

-نوع جریان

-رنج جریان نامی

– قدرت قطع

 

اصول کار کلید مینیاتوری

برای یک کلید mcb دو روش عملکرد وجود دارد. یکی به دلیل اثر حرارتی ناشی از جریان بیش از حد (عملکرد بی متال) و دیگری به دلیل اثر الکترومغناطیسی جریان بیش از حد (عملکرد سیم پیچ) عمل می کند. اساس کار مدل حرارتی مدار شکن مینیاتوری، به دلیل وجود یک نوار از جنس دو فلز مختلف است. زمانی که اضافه بار پیوسته از کلید mcb عبور کند، نوار فلزی گرم می شود و با خم شدن، سبب جدایی صفحات می شود. این انحراف نوار دو فلزی یک قفل مکانیکی را آزاد می کند. از آنجایی که این قفل مکانیکی به مکانیزم عملیاتی متصل می شود، باعث باز شدن کنتاکت های کلید مینیاتوری و قطع مدار می شود.

کاربرد فیوز مینیاتوری چیست؟