کلید مینیاتوریf&g چیست؟

کلید های مینیاتوری شرکت F&G در دو حالت AC و DC و با قدرت قطع ۱۵ الی ۲۵KA در سه تیپ A,B,C موجود می باشد.

کلید های مینیاتوری AC در مدل های تکفاز و تکفاز با نول ، ۲فاز و ۲ فاز ، ۳ فاز و ۳ فاز با نول و ۴ فاز می باشد.

کلیدهای مینیاتوری DC در مدل های تکفاز و ۲ فاز در آمپر های ۲ ، ۴ ، ۴۶-۴۰ ، ۵۰ می باشد.

کلید مینیاتوری PLSM-B32/1 اف اند جی F&G - صباکارا

چرا از کلید مینیاتوری اف اند جی استفاده می‌شود؟

ایمنی مبحث ویژه ای است که در تمام امور اهمیت دارد و با رعایت ایمنی می‌توان از جان و اموال خود و دیگران حفاظت کرد و آسان از حادثه ها جلوگیری کرد. کلید مینیاتوری اف اند جی – کلید مینیاتوری که محصول شرکت پیشرو در لوازم و تجهیزات برقی و الکتریکی اف اند جی است – نیز از این وسایل مهم است که در تامین امنیت برق کشی و سیستم برق ساختمان استفاده می‌شود . در سیم کشی ساختمان کلید مینیاتوری از فاکتورهای مهم به شمار می‌رود و بدیهی است که هر چه این کلید کیفیت بالاتری داشته باشد، امنیت بالاتری را نیز تضمین می‌کند.

کیفیت کلید مینیاتوری اف اند جی نیز ثابت شده است و استفاده از آن در تمام مدار های الکتریکی نسبت به نمونه های مشابه آن اولویت بالاتری دارد چرا که کیفیت بالاتری دارد.

کلید مینیاتوری اف اند جی چگونه کار می‌کند؟

در شرایط جریان عادی، کلید مینیاتوری مانند یک کلید عادی عمل می‌کند که جریان از آن عبور می‌کند. و وظیفه آن قطع و وصل مدار است. حال اگر جریانی اضافی به مدار تحمیل شود یا اتصال کوتاه رخ دهد کلید مینیاتوری اف اند جی به طور خودکار عمل می‌کند و جریان را متوقف می‌کند تا مدار از حالت عادی خارج نگردد. این کار معمولا با قرار گرفتن یک تیغه که حساس به انرژی مغناطیسی و یا گرما است و با مدیریت عملکرد آن و ویژگی های فلز ها در انبساط و انقباض محقق می‌شود.